Klej EGOPOXID 2100

* Czas schnięcia:
CENA
DO ZAPŁATY
99.53
netto 80.92
Masz pytania? Zadzwoń! 603 592 339
Ilość sztuk
Dodaj do koszyka

Dwuskładnikowy klej na bazie żywicy epoksydowej.

Zastosowanie: klejenie betonu, kamieni naturalnych, stali aluminium, drewna, szkła, PCV, poliestru, polistyrenu itp.

Wersja szybkoschnąca

  • Mieszanka A:B w stosunku 1:1
  • Czas schnięcia 5-10 min
  • Kolor przezroczysto-mleczny
  • Waga 50 ml

Wersja wolnoschnąca

  • Mieszanka A:B w stosunku 2:1
  • Czas schnięcia 30-40 min
  • Kolor przezroczysto-mleczny
  • Waga 50 ml

Produkt oryginalnie zapakowany można przechowywać 12 miesięcy w miejscu suchym, chłodnym ale nie narażonym na mróz.

Składnik A

Wskazówki bezpieczeństwa: Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę na twarzy. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Produkt i opakowanie usuwać jako produkt niebezpieczny.

Składnik B

Wskazówki bezpieczeństwa: Działa drażniąco na oczy i skórę. Działa szkodliwie na drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednia odzież ochronną, rękawice ochronne,okulary lub ochronę na twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaz opakowanie lub etykietę. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Składnik niebezpieczny: Alkohol benzylowy, 1,3 cykloheksanodimetanoamina.

Instrukcja montażu liter za pomocą tego kleju
  1. Zła
  2. Dobra
Kontynuuj
Inox Shop © 2024 | Google+